Which team do you want to win the NCAA basketball tournament?

Oklahoma
0% (0 votes)
Viillanova
0% (0 votes)
North Carollina
0% (0 votes)
Syracuse
0% (0 votes)
Total votes: 0